Tạo Swap trong Linux

Swap là gì?

Swap là RAM ảo, nó sử dụng ổ đĩa của máy tính làm RAM. Khi hệ thống Linux hết RAM, các tài nguyên không hoạt động sẽ được chuyển sang vùng RAM ảo này để giải phóng bớt tài nguyên của RAM vật lý.

Không gian Swap có thể ở dạng phân vùng vật lý hoặc là tệp swap. Trong hầu hết các trường hợp, khi hệ thống Linux chạy trên máy ảo, nó sẽ không có sẵn phân vùng swap. Vì vậy lựa chọn duy nhất là tạo swap file. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo swap file trên VPS Linux.

Cách tạo Swap File

Thực hiện theo các bước bên dưới để tạo file Swap với dung lượng 1GB. Nếu bạn muốn thêm 2GB thay vì 1GB, hay thay thế giá trị 1GB thành 2GB.

NVM - Quản lý nhiều phiên bản Node.js

NVM là gì?

NVM = Node Version Manager. Là công cụ quản lý nhiều phiên bản Node.js trên cùng một máy tính.

Tại sao lại cần cài đặt NVM?

Ví dụ bạn đang làm việc với nhiều project, mà mỗi project thì lại đang chạy ổn định trên một phiên bản Node.js khác nhau. Project A đang làm chạy ổn định trên Node.js 8, Project B lại đang chạy ổn định trên Node.js 12.

Bạn không thể nào cứ mỗi lần làm project này thì lại phải cài phiên bản Node.js này, làm qua project kia thì cài phiên bản khác. Bạn cũng không thể ép chung tất cả các project cùng lên một phiên bản.

Vì vậy, NVM là câu trả lời cho vấn đề này.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×