NVM - Quản lý nhiều phiên bản Node.js

NVM là gì?

NVM = Node Version Manager. Là công cụ quản lý nhiều phiên bản Node.js trên cùng một máy tính.

Tại sao lại cần cài đặt NVM?

Ví dụ bạn đang làm việc với nhiều project, mà mỗi project thì lại đang chạy ổn định trên một phiên bản Node.js khác nhau. Project A đang làm chạy ổn định trên Node.js 8, Project B lại đang chạy ổn định trên Node.js 12.

Bạn không thể nào cứ mỗi lần làm project này thì lại phải cài phiên bản Node.js này, làm qua project kia thì cài phiên bản khác. Bạn cũng không thể ép chung tất cả các project cùng lên một phiên bản.

Vì vậy, NVM là câu trả lời cho vấn đề này.

Cài đặt NVM

  1. Cài đặt NVM trên Linux hoặc MacOS
1
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.35.3/install.sh | bash

Hoặc

1
wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.35.3/install.sh | bash
  1. Cài đặt NVM trên Windows

Cài đặt trên Windows thì hơi phức tạp hơn xíu.

Đầu tiên, bạn vào link này: https://github.com/coreybutler/nvm-windows/releases tải file cài đặt mới nhất.

File nvm-setup.zip nhé.

Sau đó giải nén và chạy file nvm-setup.exe. Cứ next next và cài như cài phần mềm bình thường thôi.

Cài đặt xong thì mở CMD lên chạy lệnh nvm version.

Nếu kết quả trả về là phiên bản nvm đang chạy là OK. Còn nếu gặp lỗi thì bạn hãy để lại bình luận để được hỗ trợ.

1
2
C:\Users\NKT>nvm version
1.1.7

Cài đặt một phiên bản Node.js

Để cài đặt thêm một phiên bản Node.js bạn chạy lệnh sau:

1
nvm install 12.16.1

Với 12.16.1 là phiên bản Node.js cần cài đặt.

Hoặc cài phiên bản mới nhất thì thay 12.16.1 thành latest

Bạn có thể cài nhiều phiên bản khác nhau. Sau đó dùng lệnh nvm use < version> để chuyển sang phiên bản cần sử dụng.

1
2
C:\Users\NKT>nvm use 8.7.0
Now using node v8.7.0 (64-bit)

Một số lệnh nvm thường dùng:

  • nvm list xem các phiên bản Node.js đã được cài đặt trên máy
  • nvm list available xem các phiên bản Node.js có thể download và cài đặt.
  • nvm use < version> chuyển sang phiên bản Node.js
  • nvm install < version> cài đặt một phiên bản Node.js

References:

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×