Cài đặt LAMP đa phiên bản PHP trên Centos 8

Bài này hướng dẫn cài đặt LAMP lên server Centos 8 với nhiều phiên bản PHP.

Website 1 <=> PHP 5.6
Website 2 <=> PHP 7.1
Website 3 <=> PHP 8.0

Có gì mới trong PHP 8

PHP 8 sẽ được chính thức phát hành vào ngày 26 tháng 11 năm 2020. Đây là một phiên bản chính mới hoàn toàn, nó sẽ có rất nhiều thay đổi mới và đột phá, cũng như nhiều tính năng mới và cải tiến về hiệu suất.

Nghe giang hồ đồn là PHP 8 sẽ có tốc độ bàn thờ so với các phiên bản trước :)

PHP 8 đang trong quá trình phát triển rất tích cực, với bản Alpha đầu tiên dự kiến phát hành ngày 25 tháng 6 năm 2020

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×