Cài đặt LAMP đa phiên bản PHP trên Centos 8

Bài này hướng dẫn cài đặt LAMP lên server Centos 8 với nhiều phiên bản PHP.

Website 1 <=> PHP 5.6
Website 2 <=> PHP 7.1
Website 3 <=> PHP 8.0

Có gì mới trong PHP 8

PHP 8 sẽ được chính thức phát hành vào ngày 26 tháng 11 năm 2020. Đây là một phiên bản chính mới hoàn toàn, nó sẽ có rất nhiều thay đổi mới và đột phá, cũng như nhiều tính năng mới và cải tiến về hiệu suất.

Nghe giang hồ đồn là PHP 8 sẽ có tốc độ bàn thờ so với các phiên bản trước :)

PHP 8 đang trong quá trình phát triển rất tích cực, với bản Alpha đầu tiên dự kiến phát hành ngày 25 tháng 6 năm 2020

Cài đặt FFMpeg trên CentOS 7, CentOS 8

Note lại các bước cài đặt FFMpeg trên CentOS để dùng lại sau này.

Cài đặt Let’s Encrypt SSL trên linux

Trước khi làm theo hướng dẫn, bạn cần lưu ý các vấn đề sau:

  • Tên miền phải được trỏ đến IP của server đang cài đặt.
  • Mặc định Certbot yêu cầu quyền root để truy cập và ghi dữ liệu vào: /etc/letsencrypt, /var/log/letsencrypt, /var/lib/letsencrypt.
  • Ngoài ra, port 80 sẽ được sử dụng trong quá trình xác nhận tên miền để cấp chứng chỉ SSL. Do đó, nếu bạn đang chạy nginx hoặc apache thì cần phải tắt đi trước khi thực hiện.

Hướng dẫn cấu hình MySQL Replication

Hướng dẫn cài đặt LEMP lên server Linux

Hướng dẫn cài đặt WEMP trên Windows

Giống như LAMP/LEMP nên mình gọi nó là WEMP thôi :)

LAMP = Linux - Apache - MySQL - PHP
LEMP = Linux - Nginx (Phát âm là Enginex) - MySQL - PHP

Tương tự:

WAMP = Windows - Apache - MySQL - PHP
WEMP = Windows - Nginx (Phát âm là Enginex) - MySQL - PHP

Cài đặt Nginx

Các bạn vào đây tải phiên bản (Stable) mới nhất nhé http://nginx.org/en/download.html

Sau đó giải nén nó ra. Ở đây mình sẽ để trong thư mục D:\Server\nginx cho tiện theo dõi.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×