Database đơn vị hành chính Việt Nam cho Laravel

Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẽ với các bạn cơ sỡ dữ liệu đơn vị hành chính của Việt Nam: Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã cho Laravel

Đây là lần đầu tiên mình viết bài lên đây, có thể không được hay lắm thì mong các bạn thông cảm :)

Giới thiệu

Hôm trước mình có làm một dự án cần lấy dữ liệu về đơn vị hành chính của Việt Nam, do đó mình đã đóng gói lại thành package cho Laravel và chia sẽ cho mọi người.

Package này có gì:

  • Data được trích xuất trực tiếp từ Tổng Cục Thống Kê cho nên các bạn yên tâm về độ chính xác và dữ liệu luôn luôn được cập nhật mới nhất.
  • Cài đặt nhanh gọn.
  • Hỗ trợ Laravel 5.8 trở lên.

Register Service Provider and assign a Facade alias programmatically in Laravel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<?php 

namespace MyPackage\Providers;

use Illuminate\Support\ServiceProvider;
use Illuminate\Foundation\AliasLoader;

class MyPackageServiceProvider extends ServiceProvider
{
//...

public function register()
{
//set up facade
AliasLoader::getInstance()->alias('MyFacade', 'MyPackage\Facades\MyFacade');
}

//...
}
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×