Hello World

Mình đã viết blog này như thế nào?

Blog này được xây dựng hoàn toàn từ những công cụ miễn phí ❤

Đồ nghề gồm có:

Ngoài ra mình có sử dụng theme hexo-theme-icarus của tác giả PPOffice

Tóm lại là tất cả mọi thứ đều miễn phí :))

Tại sao là Hexo mà không phải là Wordpress?

Trong một lần tìm hiểu, mình vô tình gặp được Hexo và thấy việc tạo một blog bằng Hexo thì vô dùng đơn giản, nhanh chóng và gọn nhẹ. Nên mình muốn thử nghiệm với Hexo. Vậy thôi ^^

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×